Mètode

Com treballem les dificultats d’aprenentatge relacionades amb la lecto-escriptura?

La metodologia que apliquem es fonamenta en un programa científic, basat en un entrenament del sistema fonològic del llenguatge, encarregat d’aconseguir l’automatització lectora.

És un programa aconseguit gràcies a les aportacions de la neurobiologia, la medicina, la psicologia i la pedagogia, amb una aplicació multisensorial: utilitza diferents vies sensorials involucrades directament en l’aprenentatge. L’aplicació és estructurada, sistemàtica, seqüencial i acumulativa.

Aula 2 assessora l’escola per tal d’aconseguir l’ajuda necessària per poder respectar les dificultats específiques d’aprenentatge mitjançant les condicions de treball i el sistema d’avaluació de l’alumne/a.


Com treballem les dificultats d’aprenentatge relacionades amb l’atenció i la memòria?

El nostre treball en aquest camp es fonamenta en l’estimulació, l’exercitació i la potenciació de les capacitats atencionals i de memòria mitjançant l’entrenament de la Memòria de Treball, la Flexibilitat Cognitiva, la Inhibició de Resposta, la Resolució de Problemes... eines bàsiques per poder controlar millor les accions i aprendre amb més garanties d’èxit; ja que en moltes ocasions, el baix rendiment escolar està directament relacionat amb un mal funcionament executiu.

Aula 2 assessora l’escola per tal d’aconseguir l’ajuda necessària per poder respectar les dificultats específiques d’aprenentatge mitjançant les condicions de treball i el sistema d’avaluació de l’alumne/a.