1.Qüestionari lecto-escriptura

1. Qüestionari lecto-escriptura

2. Qüestionari disfunció executiva

Marqueu la casella de la dreta, en cas de que veieu una actitud similar en el vostre fill/a.


Li està costant i/o li va costar aprendre a llegir i/o escriure si ho comparem amb la classe


Quan llegeix, ho fa de forma lenta, poc fluida, s’encalla, inventa…


Quan escriu sol fer moltes faltes d’ortografia.


Té dificultats per entendre el que està llegint.


En general les “llengües” ( català, castellà i llengua estrangera ) li solen anar malament.


Necessita l’ajuda de l’adult per fer els deures, sinó, no els acabaria mai.


Rebutja tot el que impliqui llegir…


En les “notes” sovint trobeu comentaris com: hauria de llegir cada dia una estona, es despista, cal que estudií més a casa, és immadur, podria treballar més,…


Ha rebut classes de repàs sense èxit?


Li costa expressar-se per escrit, redacta de forma pobra.


Té dificultats per prestar atenció, organitzar-se, aprendre les taules de multiplicar, recordar, posar-se a fer els deures.


Té un baix rendiment escolar.