2.Qüestionari disfunció executiva

1. Qüestionari lecto-escriptura

2. Qüestionari disfunció executiva

Marqueu la casella de la dreta, en cas de que veieu una actitud similar en el vostre fill/a.


MANCA DE PREVISIÓ
Es pot passar tota la tarda jugant, sense estudiar per l’examen del dia següent, o triga molta estona per vestir-se...no té la sensació d’arribar tard


DIFICULTATS PER APENDRE DELS ERRORS
Se l’ha de castigar, renyar, avisar... pel mateix moltes vegades.


VIURE A MERCÈ DEL MOMENT
El futur immediat no li preocupa, és com si no existís per ell/a.


MANCA D’ATENCIÓ / CONCENTRACIÓ
Li costa mantenir l’atenció el temps necessari per fer tasques escolars, es despista freqüentment amb qualsevol cosa.


DIFICULTATS PER ORGANITZAR-SE
Li costa saber què ha de fer a cada moment, no sap per on començar.


POCA CAPACITAT D’ORDRE
Tot és “ caòtic “ al seu voltant, no és ordenat/da.


POC SENTIT PER CONTROLAR EL TEMPS
Pot passar-se hores davant el llibre i no fer res. Ho deixa sempre tot per l’últim moment.


DIFICULTATS PER COMENÇAR A FER LES SEVES OBLIGACIONS
Mai troba el moment per començar a fer les seves obligacions, tant les tasques de casa com les de l’escola.


CONTROLAR LA “REGULARITAT”
És inconstant en el treball, no és gens regular ni segueix un ordre...


BAIXA TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓ
De seguida diu que “ no ho sap fer “ o demana “ què hi ha de fer”... ( sobretot amb els deures escolars ). Es cansa de tot aviat.